Zaburzenie lękowe – przydatne wskazówki

Zaburzenie lękowe to problem, który może wymagać kompleksowych rozwiązań. Zrozumienie podstawowych mechanizmów i strategii w procesie wygaszania lękowych myśli i objawów to dobry fundament. Istnieją jednak pewne dodatkowe wskazówki, które warto w tym zakresie [...]

Bezwarunkowa akceptacja w zaburzeniu lękowym

Bezwarunkowa akceptacja w zaburzeniu lękowym dotyczy wielu obszarów tego problemu i jest kluczową postawą mentalną w procesie jego przepracowywania. Bezwarunkowa akceptacja to koncepcja, która zakłada, że opór wobec problemów/trudności, nad którymi nie [...]

Kryzysy w zaburzeniu lękowym – jak sobie radzić

Kryzysy w zaburzeniu lękowym powodują wiele trudności i na pewnym etapie uniemożliwiają trwałe przepracowanie problemu. Jeśli zrozumiemy mechanizm ich działania i wdrożymy pewne strategie, możemy lepiej sobie z nimi radzić, a następnie całkowicie je [...]

Relacyjne zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (ROCD)

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne mogą dotyczyć wielu różnych tematów, treści i zachowań. Relacyjne zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (relationship obsessive-compulsive disorder, w skrócie ROCD) odnosi się natomiast do związków i relacji. Relacyjne zaburzenie obsesyjno kompulsyjne (ROCD) Zazwyczaj [...]