10 najczęstszych mitów na temat zaburzeń lękowych

Mity na temat zaburzeń lękowych często bywają błędnie rozpowszechniane nawet przez specjalistów zdrowia psychicznego. Mogą nie tylko uniemożliwić trwałe przepracowanie zaburzenia, ale również pogorszyć stany lękowe. Mity na temat zaburzenia lękowego Lęk [...]

Defuzja poznawcza w zaburzeniu lękowym

Fuzja poznawcza wiąże się z poczuciem, że Twoje myśli są prawdą. Umiejętność dostrzegania tego zjawiska, czyli dystansowania się do własnych myśli określamy defuzją. Defuzja poznawcza w zaburzeniu lękowym to jedna z kluczowych strategii pracy [...]

Konstruktywna mowa wewnętrzna w zaburzeniu lękowym

Sposób, w jaki do siebie mówimy, ma duży wpływ na to, jak się czujemy. W aktywnym zaburzeniu lękowym konstruktywna mowa wewnętrzna jest jednym z kluczowych elementów pracy nad sobą. Pracując z wieloma [...]

Zaburzenie lękowe – przydatne wskazówki

Zaburzenie lękowe to problem, który może wymagać kompleksowych rozwiązań. Zrozumienie podstawowych mechanizmów i strategii w procesie wygaszania lękowych myśli i objawów to dobry fundament. Istnieją jednak pewne dodatkowe wskazówki, które warto w tym zakresie [...]

Bezwarunkowa akceptacja w zaburzeniu lękowym

Bezwarunkowa akceptacja w zaburzeniu lękowym dotyczy wielu obszarów tego problemu i jest kluczową postawą mentalną w procesie jego przepracowywania. Bezwarunkowa akceptacja to koncepcja, która zakłada, że opór wobec problemów/trudności, nad którymi nie [...]