10 najczęstszych mitów na temat zaburzeń lękowych

Mity na temat zaburzeń lękowych często bywają błędnie rozpowszechniane nawet przez specjalistów zdrowia psychicznego. Mogą nie tylko uniemożliwić trwałe przepracowanie zaburzenia, ale również pogorszyć stany lękowe. Mity na temat zaburzenia lękowego Lęk [...]

Defuzja poznawcza w zaburzeniu lękowym

Fuzja poznawcza wiąże się z poczuciem, że Twoje myśli są prawdą. Umiejętność dostrzegania tego zjawiska, czyli dystansowania się do własnych myśli określamy defuzją. Defuzja poznawcza w zaburzeniu lękowym to jedna z kluczowych strategii pracy [...]

Objawy stresu długotrwałego (chronicznego)

Przewlekły stres jest powiązany z rozwojem zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak depresja czy zaburzenie lękowe. Objawy stresu długotrwałego (chronicznego) mogą manifestować się jednak w różny sposób, dlatego warto mieć świadomość, kiedy mamy do czynienia [...]

Konstruktywna mowa wewnętrzna w zaburzeniu lękowym

Sposób, w jaki do siebie mówimy, ma duży wpływ na to, jak się czujemy. W aktywnym zaburzeniu lękowym konstruktywna mowa wewnętrzna jest jednym z kluczowych elementów pracy nad sobą. Pracując z wieloma [...]