Bezwarunkowa akceptacja w zaburzeniu lękowym

Bezwarunkowa akceptacja w zaburzeniu lękowym dotyczy wielu obszarów tego problemu i jest kluczową postawą mentalną w procesie jego przepracowywania. Bezwarunkowa akceptacja to koncepcja, która zakłada, że opór wobec problemów/trudności, nad którymi nie [...]