Wewnętrzny Krytyk – psychologia nadmiernej samokrytyki

Wewnętrzny krytyk to szkodliwy program, który wpływa destrukcyjnie na nasze poczucie własnej wartości, samopoczucie i codzienne funkcjonowanie. Poznanie przyczyn i mechanizmów trybu Wewnętrznego Krytyka jest pierwszym krokiem do tego, aby się od niego uwolnić. [...]

Złożony zespół stresu pourazowego (C-PTSD)

Złożony zespół stresu pourazowego wynika z wielokrotnie doświadczanych traum w okresie dzieciństwa (najczęściej w relacji z rodzicami/opiekunami). Osoby, które zmagają się z tym zaburzeniem, mogą otrzymywać błędne diagnozy, takie jak m.in. zaburzenie lękowe, zaburzenia [...]