Konstruktywna mowa wewnętrzna w zaburzeniu lękowym

Sposób, w jaki do siebie mówimy, ma duży wpływ na to, jak się czujemy. W aktywnym zaburzeniu lękowym konstruktywna mowa wewnętrzna jest jednym z kluczowych elementów pracy nad sobą. Pracując z wieloma [...]