Złożony zespół stresu pourazowego (C-PTSD)

Złożony zespół stresu pourazowego wynika z wielokrotnie doświadczanych traum w okresie dzieciństwa (najczęściej w relacji z rodzicami/opiekunami). Osoby, które zmagają się z tym zaburzeniem, mogą otrzymywać błędne diagnozy, takie jak m.in. zaburzenie lękowe, zaburzenia [...]